Tháng 11, Trình phương án lập 3 tổng công ty phát điện

Để chuẩn bị cho việc đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành chính thức từ 1/1/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công thương lên phương án trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập 3 Tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 15/11/2011.


Trong tháng 11/2011, Bộ Công Thương phải hoàn thành Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia; hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt phương án điều tiết khí năm 2012.Bộ cũng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam chuyển đổi hợp đồng mua bán điện và từng bước điều chỉnh giá mua điện từ các nhà máy điện, phù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán điện để giúp các chủ đầu tư bù đắp được các chi phí tăng thêm do tỷ giá, lãi suất ngân hàng và giá nhiên liệu.Riêng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cung cấp đủ khí đốt cho cụm nhà máy nhiệt điện chạy khí khu vực miền Đông Nam Bộ.

Ngọc Diệp