Đất TP HCM năm 2012 sẽ giữ khung giá trần

Dự thảo bảng giá các loại đất trên địa bàn TP HCM năm 2012 sẽ giữ nguyên khung giá tối đa và tối thiểu, trong đó mức cao nhất không vượt 81 triệu đồng mỗi m2.

Theo UBND TP HCM, bảng giá các loại đất năm 2011 đã nằm trong giới hạn cho phép với mức tối đa (đất ở đô thị không cao hơn 81 triệu đồng mỗi m2) và không thể điều chỉnh tăng vượt khung. Vì vậy, giá các loại đất năm 2012 vẫn giữ nguyên khung tối đa và tối thiểu như năm 2011.

Tuyến đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM sẽ vẫn giữ nguyên khung giá cao nhất (81 triệu đồng mỗi m2) trong bảng giá đất được ban hành vào ngày 1/1/2012. Ảnh: Vũ Lê.

Vào năm 2012, bảng giá các loại đất chỉ bổ sung hoặc điều chỉnh cục bộ đối với một số tuyến đường, đoạn đường được nâng cấp, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và các tuyến đường, đoạn đường mới hoàn thành hoặc mới được đặt tên trong năm 2011.

Dự kiến, nghị quyết của HĐND về điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố sẽ công bố vào ngày 1/1/2012. Dự thảo bảng giá các loại đất sẽ trình UBND TP HCM thông qua trước khi trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2011.

Bảng giá đất dùng vào việc tính tiền sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất; tính lệ phí trước bạ. Khung giá này cũng được áp dụng vào việc bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Bảng giá đất mới cũng là cơ sở tính tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Hà Thanh